GM 300

Starten på Astridbekken går kl. 16 00 Fredag

Det er 7 timer obligatorisk hvile i Skåbu for GM 300

Starten i Skåbu går kl. 23, etter samme startlista som ble brukt på Astridbekken. Før man får lov å startte, må man ha hvilt de obligatoriske 7 timene.

Her kommer et eksempel: En kjører  starter fra Astridbekken kl 16.10, denne kjøreren skal da starte fra Skåbu kl 23.10, etter minimum 7 timers hvile på denne stasjonen. Dermed må kjøreren ankomme Skåbu senest kl. 16.10.  Kommer deltager til stasjonen før 16.10, blir det bare lengere hvile på stasjonen. Kommer kjøreren etter 16. 10, må man uansett hvile 7 timer etter ankomst, og blir dermed forsinket til start. Forsinkelsen fører ikke til diskvalifikasjon, men beregnet kjøretid går fra kl.23.10 for denne kjøreren.  Det er altså fullt mulig å bruke mer enn 24 timer på 1. etappen, eller hvile mer enn 7 timer i Skåbu, men dette blir da lagt til i tid (konkurransemessig) på 2. etappen.

 

GM 300 er et langdistanseløp med formål å fremme langdistansesportens egenart og ivareta god dyrevelferd. Utøverne skal være en uavhengig og selvforsynt enhet fra start til mål, og løpet skal kunne, hvis ønskelig, kjøres uten ekstra støtteapparat. Kjørere står dog fritt til å yte/motta hjelp fra andre deltagere i konkurransen. Løpet stiller store krav til kjørers evne til å ta vare på seg selv og hundene over lange distanser. Løpet har kun ett sjekkpunkt med obligatorisk hvile. Dette er i Skåbu, hviletiden er minimum 7 timer.

Fra og med 2020 er GM 300, etter ønske fra hundekjørermiljøet, endret. Endringer er som følger:

 • 1.etappen på 200 km kjøres uten tidtaking.
 • Konkurransen på 1. etappe består i å forsere løypa på dyrevelferdsmessig best mulig måte, ikke raskest mulig.
 • Det blir re-start i Skåbu etter samme startlista som ved start.
 • Tidtaking på 2. etappe (120 km)

En grundig redegjørelse for endringene i løpet følger her: 

 • Distansen (300 km) gjennomføres over to etapper med et formelt sjekkpunkt.
 • Løypa planlegges lagt forbi flere punkter/områder som egner seg for individuell "hvile på sporet". 
 • Første etappe - ca 200 km fra start Astridbekken til sjekkpunkt Skåbu - gjennomføres innenfor en tildelt tidsramme. Tidsrammen vil ha en minimums- og maskimumstid som etappen skal gjennomføres innenfor. Tildelt tid vil være på en slik måte at den enkelte kjører opplever rom til en selvvalgt kjøreplan inneholdende et for eget spann fornuftig åpningstempo, nok hvile på sporet og god tid til hundestell. Denne tidsrammen vil være lik for alle kjørerne.
 • Konkurransemomentet i denne første etappen er innrettet mot at kjører og hundespann streber etter å gjennomføre første etappens 200 km på en måte som gjør at man stiller best mulig forberedt til andre etappe.
 • Den andre etappen - ca 120 km fra sjekkpunkt Skåbu til mål på Astridbekken - gjennomføres med tradisjonell tidtaking og premiering innrettet mot kjørere/spann med kortest kjøretid.
 • Det maksimale antall hunder på start (16) samt det minimale antall ved målgang (9) er satt med et relativt stort spenn og da i den hensikt at det skal kunne brukes aktivt. Løpsarrangøren ønsker med dette å gi kjørerne mulighet til å gi et stort antall egne hunder løpsgjennomføring, men samtidig også redusere antall hunder underveis på en for den enkelte hund riktig måte, for deretter avslutningsvis fullføre løpet med den kjernen av hunder i spannet som kjøreren finner det riktig å fullføre løpet med.
 • Sjekkpunkt Skåbu er det stedet hvor det naturlig ligger til rette for å gjennomføre slike større tilpasninger av hundeantallet i eget spann. Her vil arrangør legge til rett for at handlere kan understøtte dette.
 • I tillegg til sjekkpunkt Skåbu vil det også bli mulig med dog-drop underveis på første etappe, men da kún innrettet mot uforutsette hendelser og skader. Den romslige maksimaltiden som vil bli gitt på første etappe er gitt for å underbygge et lavt antall drop-hunder før sjekkpunkt Skåbu. Drop-hunder under første etappe og før sjekkpunkt Skåbu, vil medføre at kjøreren blir påført et administrasjonsgebyr.

Spesielle regler for GM 300:

 • Bilene parkeres etter anvisning fra arrangør.
 • Alle ekvipasjer kontrolleres av veterinær, TD før start.
 • Deltager plikter å være tilstede ved bilen for kontroll en time før start.
 • Alle deltagere plikter å framvise ferdigpakket slede med alt av utstyr/mat.
 • Kjører plikter å ta med seg nok mat og utstyr ut over det som er obligatorisk til å kunne ferdes trygt med sitt spann i over 300 km. Det vil si: Vær nøye med beregning/pakking av hundemat /sokker/dekken. Husk også nok mat til kjører på 1. etappen (200 km)
 • Ansvarlig arrangør /TD tar stikkprøver/kontroll av sleder før start. Mangel på utstyr eller mat til kjører/hunder kan føre til startnekt. Dette løpet krever at du planlegger foring og utstyr ekstra godt p.g.a.den lange distansen uten depot eller etterforsyninger.
 • Alle deltagere plikter å medbringe tildelt veterinærbok fra start til mål. Boka blir utdelt ved innsjekking.

Løypa: Løypa er en lang runde, ingen runder, eller tur/retur-«fram og tilbake»- spor.

Start: Det er intervall start med to minutters mellomrom

1.etappe: Atridbekken - Skåbu 200 km.: Undervegs er det 3 bemannede kontrollposter: Vesleskag, Sikkilsdalseter og Sjodalen. Disse stedene er ikke å regne som sjekkpunkt, men meldeposter. Kjører er selv ansvarlig for å bli registrert ved meldeposten. Det er mulig å hvile på samtlige steder, dog uten hjelp av noe slag. Ev. handler har ikke tilgang til meldepostene. Det er tilgang på kaldt vann og enkel husly for kjører på meldepostene (lavvo, enkle hytter, gapahuk el. lignende) Ingen matservering.

Halm/høy: Om ønskelig kan ekvipasjene medbringe høy /halm på sleden fra start til bruk under hvile på sporet på 1. etappen. Halm er kun tillat å benytte på meldepostene Vesleskag, Sikkilsdalseter eller Sjodalen. Halmen skal ryddes opp etter bruk av kjører og samles i medbrakt sekk. Halmsekken skal settes på anvist sted på meldeposten. Sekken kan etterlates der. Høy kan brukes langs hele løypa, samt på meldepostene. Ved bruk på sporet skal høy etter bruk samles sammen i sekk og bringes på sleden til nærmeste meldepost og plasseres på anvist plass ved passering.

Dog Drop: Det er mulighet til å sette igjen hunder på 1. etappen. Dette er på meldepost Sikkilsdalen, ca 12 mil etter start. Arrangør transporterer igjensatte hunder til sjekkpunkt Skåbu, og evt. videre til Astridbekken. Vi anmoder om at de som har handler i Skåbu henter dropphundene til sin kjører der.

Obligatorisk hvile: Den obligatoriske hvilen er på 7 timer, og skal i sin helhet gjennomføres på Sjekkpunkt Skåbu. Deltagere må ankomme Skåbu innen tidsramme satt av arrangør av Gausdal Maraton. Offisiell tid blir meldt på kjørermøtet før løpet.

Sjekkpunkt Skåbu: På Sjekkpunkt Skåbu er det tilgang på halm og kaldt vann til hver ekvipasje. Det er uten unntak ingen depot i Skåbu. Dvs. At dette også gjelder dekken, pledd, rødsprit osv. Ingen depotsekk overhode. Alt må medbringes i sleden fra start. I Skåbu kan kjører fritt benytte seg av service til kjører, les person: Matservering, sovesal, tørkerom osv. På sjekkpunkt Skåbu er det følgende fasiliteter: Dog dropp ,halm, kaldt vann, veterinær, matservering, bål, oppvarmet husly, sovesal og tilgang for publikum og handler. NB: oppstallingsområdet for hundene er KUN for kjørere, vet. og arrangør. Handlere og publikum har IKKE ADGANG innenfor oppsatt sperregjerde!

Restart: Restarten fra Skåbu lørdag kveld, med 2 min startintervall. Start rett fra pålen på oppstalingsområdet. Samme startliste som ved start Astridbekken. Raskeste spann mellom Skåbu og Astridbekken vinner løpet.

2.etappe: Skåbu-Astridbekken 120 km. Løypa går via Megrundskampen. (se løypekart) Ingen kontrollposter undervegs. Vi bruker samme løypa som GM 200.

Brutt løp: Om en ekvipasje bryter løpet har arrangøren ingen ansvar for kjører og hunder.

Telefon: Det er varierende dekning i området, Det er ikke dekning alle steder.

Sporkvalitet: Det er varierende sporkvalitet. Vi benytter stort sett etablerte hundeløyper eller skuterløyper så det er stort sett bra såle . Hele løypa er preparert i god tid før løpet.

Vær og vind: Deler av løypa går i høyfjellet og er værutsatt.

Forsøpling: Søppel og potesokker skal IKKE ligge igjen i løypa. Løypa går gjennom en rekke verneområder som er ekstra sårbare.

Regelverk: Gjeldende regelverk, «spesielle regler for GM 300» må leses før start

Reinsdyr: Det er tamreinsflokker i området rund Vinstern/Vinstervann.


Utskrift   E-post