Løypebeskrivelse GM 300:  

Hele løypa er stikket med bambus. I alle kryss er det benyttet egen GM stikke mm refleks. Dette er en trestikke (11 x 36 ) med rødmalingg på toppen. Denne stikken er det kun GM 300 som bruker. 

Start – Vesleskag: 75 km 

 Start: Ut fra Astridbekken, inn på «5 mila» (Hundeløypa til GTHK). Følger denne ned brattbakken, tar til venstre ved Roppa og ut på  fv 204 ved Kittilbu. Denne vegen er nå brøyta de første 3 km , deretter ubrøyta. Følger denne vegen   ca 2.5 mil til Lenningen. Her går løypa av til høyre  og ut på myrene inn til Svarhammar. Følger trenings løypene til Valdres Trekkhund klubb videre langs ubrøyta veg/myrer  til Trollåsen. Fra Trollåsen til Kvitfeten på ubrøyta veg. Fra Kvitfeten på myrer opp til Vesleskag.  Her er meldepost drevet av  Valdres folkehøgskole. Mulighet for bruk av halm. Kaldt vann tilgjengelig.

Vesleskag –Sikkilsdalen: 60 km

Forsetter nordover langs setergrendene, forbi Robøl stølen, Over fjellet til Skindro.  

Derfra over isen på Vinstern,tar høyre inn på Jotunheimvegen østover mot Skåbu 

Følger denne (ubrøyta vei) opp til Gråhø, videre til Buhø. Veg Buhø går løypa av veien til venstre, nordøstover retning Kluftin, inn på Jotunheimvegen igjen, langs denne til Falkfangerhøgda. Her går løypa av Jotunheimveien nordvestover i terrenget til Flysetra. Her krysses ei elv. Langs Flyseterveien til Åkremoen. 

Tar inn i Sikkilsdalen nede ved Åkremoen .Her er det dog-dropp ved passering av parkeringsplassen ved Åkremoen.  Følger Sikkilsdalen (ubrøyta veg) ca 15 km innover i flatt terreng til vi kommer til Sikkildalseter.  

Her er det meldepost, vann og muligheter for å hvile hunder og bruke halm.. En liten varm hytte. 

Sikkilsdalen-Sjodalen 34 km

Rett ut på Sikkilsdalsvatnet, langs kanten på høyre side hele veien til enden av vannet.  Det går løypa rett opp bratt bakke, ca 1 km lang. Vider over kanten går løypa slakt utover og inn i Sjodalen.  

Svingete og småkupert, vekselvis på elva/vannet og i skogen. Relativt flatt, småkuppert enkelte steder.  

Følger gamle Grinningsdalsvegen (Ubrøyta) inn til Sjodalen hyttetun. Her er det hvilemuligheter,bruk av halm  og vann. Enkel Kiosk. Varm hytte. 

Sjodalen –Skåbu 45 km

Ut på treningsløypene til Jotunheimen Hundekjørar lag. Rett over elva, slakt opp lia mot Refjellet. Tvers over fjellplatået og ned mot Nysetrin og Murudalen.  

Krysser over Murudalen ved Murulonan. Rett mot Glupen, herfra følger skitrase de siste 10 km ned til Skåbu sentrum.  

Sjekkpunktet ligger rett ved bensinstasjonen.. Dog drop, vann, halm, veterinær og 7 timer obl.hvil for alle. Publikum og handler. Mulig å kjøpe  varm mat. Sovesal 

Skåbu-Mål: 110 km:

Samme løype tilbake de første 28 km. (Til Nysetrin). Her tar vi av til venstre og inn på Flekkmovegen.  Følger denne (Ubrøyta veg) flatt helt til Åkremoen. Rett over parkeringsplassen på Åkremoen, over et par myrer og inn på Flysetervegen (ubrøyta). Følger denne opp til Flysetra.  Her går løypa av veien til venstre, ned i en liten dal, over Heimdalselva,  opp til Falkfangerhøgda.(Fra Åkremoen til Falkefanger bruker vi samme løypa som vi gjorde på tur inn til Skåbu)

Ved Falkefanger kommer løypa inn på Jotunheimvegen. Her går løypa nå til VENSTRE ut på ubrøyta Jotunheimveg. Følger vegen helt til vinterparkeringa ved Finnbøle. Her går løypa av veien til høyre, en liten bit i terrenget før vi kommer inn på ubrøyta veg til Storhøliseter. Følger denne over Vinsterelva (bru),opp et svingete parti på et par km, før vegen flater ut og kommer til Storhøliseter. Her går løypa av veien til høyre og nedover i bjørkeskogen. Løypa går videre i terrenget via Svarttjernholet , Agnsjøene og inn på 10-mila v Venlimyrene. Videre opp til Nordbua. Herifra ned til Leppe, videre over  Hunnkjølen , ned til Sillvika hvor det er en meldepost. Videre over noen myrer til Sønstegårdsetra hvor vi kommer inn på «5 mila») GTHK sin treningsløype. Videre via denne om Moss sjøen, Høglikollen, Reinsåsen over Hynna elv og inn til mål på Astridbekken.

NB: Det er ikke depot i Skåbu., der får kjørere kun halm, vann og husrom. Matservering. 

7 timer obl. hvil for alle. Veterinærtjeneste. Dog drop 

På meldepostene Vesleskag , Sikkilsdalen og Sjodalen er det tilrettelagt for hvile med halm, og du kan sette igjen en sekk med halm der, men kjører må selv bringe med denne halmen fra start.  Det er frivillig om man vil stoppe her, det er også frivillig om man vil ta med seg halm fra start. 

 

 

Løypebeskrivelse GM 200. Begge klasser.

Astridbekken-Skåbu  106 km 

Start: Astridbekken . Rett ut på treningsløypene til GTHK. Følger denne norover i gjennom Hynna Naturreservat, over Hynna Bru.  Inn til enden av Hornsjøen via Gulsandlia. Holder venstre ved Hornsjøseter, opp lia og forbi Engelandsnysetra.  Videre opp til Vetafjellet hvor vi tar av «5-mila», venstre mot Revsjøvegen. Følger denne (ubrøyta) et lite stykke før vi tar av denne til høyre ut i terrenget, opp ei li og inn over Hunnkjølen. Videre forbi Leppe, over Noråa, opp til og forbi Nordbua. Over en fjellkam og ned på Venlimyrene.  Løypa går videre over Agnsjøene, kuppert fjell terreng til Svarttjernholet og inn til Storhøliseter. Herfra følges ubrøyta veg ned til Finnbøle. Her går vi inn på Jotunheimvegen (ubrøyta). Følger denne til Falkefangeranlegget og Buhø. Her går løypa av vegen til høyre og over et lite fjell før vi kommer ned til Flysetra. Kommer inn på ubrøyta veg, Flysetervegen. Følger denne noen km nedover før løypa tar av til  venstre, over et par myrer og inn til Åkremoen. Her går løypa inn på brøyta parkeringsplass, over denne og videre inn på ubrøyta veg (Flekkmovegen) Følger denne flatt innover Flekkmoen et par km før løypa går av til høyre og nedover furuskogen i Murudalen. Følger Storsteinråket over mot Skåbu. De siste km mot Skåbu følger vi ei skiløype.

Skåbu-Astridbekken 104 km

Samme spor tilbake (6 mil)  til vi kommer til Leppe. Her tar vi av venstre og følger en annen løype sørover Hunnkjølen , ned til Sillvika hvor det er en meldepost. Videre over noen myrer til Sønstegårdsetra hvor vi kommer inn på «5 mila» ( GTHK sin treningsløype.) Videre via denne om Moss sjøen, Høglikollen, Reinsåsen over Hynna elv og inn til mål på Astridbekken.10 km før mål kommer vi inn på samme løypa som vi kjørte ut fra Astridbekken. ( V. «Grana til Dan») Følger denne inn til mål på Astridbekken.

Løypebeskrivelse GM 150 Begge klasser

Astridbekken-Astridbekken 75 km

Start: Astridbekken . Rett ut på treningsløypene til GTHK. Samme løype ut som GM 200. Følger denne norover i gjennom Hynna Naturreservat, over Hynna Bru.  Inn til enden av Hornsjøen via Gulsandlia. Holder venstre ved Hornsjøseter, opp lia og forbi Engelandsnysetra.  Videre opp til Vetafjellet hvor vi tar av «5-mila», venstre mot Revsjøvegen. Følger denne (ubrøyta) et lite stykke før vi tar av denne til høyre ut i terrenget, opp ei li og inn over Hunnkjølen. Videre opp til Leppe, ca halveis på etappen. Her tar vi av  GM 200 løypa. Av til høyre og inn på sporet som vender og går sørover igjen. 

Videre over  Hunnkjølen , ned til Sillvika hvor det er en meldepost. Videre over noen myrer til Sønstegårdsetra hvor vi kommer inn på «5 mila» ( GTHK sin treningsløype.) Videre via denne om Moss sjøen, Høglikollen, Reinsåsen over Hynna elv og inn til mål på Astridbekken

10 km før mål kommer vi inn på samme løypa som vi kjørte ut fra Astridbekken. ( V. «Grana til Dan») Følger denne inn til sjekkpunkt på Astridbekken.

  1. runde :Samme runde på nytt, med målgang på Astridbekken.

Utskrift   E-post