Gausdal Maraton Regler


Gausdal Maraton følger Norges Hundekjørerforbunds konkuranse og arrangementsreglement for
hundekjøring samt Spesielle regler for Gausdal Maraton:
Gausdal Maraton skal være åpen for alle hundekjørere.
 Løpstraseen går i høyfjell mellom 850-1200moh

Vaksinasjons Regler Finner du Her....

Åpen klasse skal ha minimum 9 hunder ved start, og 6 hunder ved innkomst.
 Sportslig utvalg for Gausdal Trekkhundklubb kan bestemme om åpen klasse skal ha et begrenset maximum
antall hunder ved start. En slik avgjørelse tas ut i fra naturgitte forhold i god tid før løpet.
 8-spann klasse skal ha minimum 6 hunder ved start og 5 ved innkomst..
8-12 spannklassen kjøres etter Mellomdistansereglementet,(NHF konkuranse og
arr.reglment for hundkjøring KAP.7)aldersgrense 16 år men utstyrsmessig benyttes LD
reglementet.Minimum 8 hunder ved start,minimum 6 hunder 2.etappe og ved målgang.

 Kjørere kan bli pålagt å ha GPS på sleden.

Det blir i år satt en maksimaltid for gjennomføringen av Gausdal Maraton.
Deltakere må passere meldepost Sønstegårdsæter innen søndag 13.01 kl 14.00.
Deltakere som passerer senere enn dette vil automatisk bli diskvalifisert fra Gausdal Maraton.


Spesielle regler for Gausdal Maraton 2019:
Gjelder:

GM 150 km 8-12 hunder (2x75km)
GM 200 km åpen (Sjekkpunkt Skåbu)
GM 200 km 8 Spann (2x100km)
GM 300 km (Sjekkpunkt Skåbu)

#1 Hunder: Alle hunder som deltar i Gausdal Maraton skal være chipmerket.
#2 Start: Det startes med 1.- min. intervall. 8-spann starter først.
Påmeldte etter fristen starter i påmeldings- rekkefølgen sist i sin klasse. Er det flere etteranmeldte samme dag trekkes
rekkefølgen mellom disse.
#3 Reklame: Deltakerne kan bli pålagt å bære reklame på seg selv og / eller på sleden etter retningslinjer gitt av
Gausdal Maraton.
#4 Kontrollstasjoner (sjekkpunkt):
Deltaker skal personlig sjekke inn på kontrollstasjonene.
Det er ikke tillatt å benytte seg av tjenester fra følgebil på sjekkpunktene
#5 Obligatorisk hviletid:For GM 150 og 200 begrenset:
Det er 5 timer obligatorisk hviletid,på sjekkpunkt Astridbekken hvor og startdifferansen blir utlignet
For GM 200 Åpen 5 timer hvile i Skåbu med utligning av startdifferanse.
For GM 300 7 Timers hvile med tidsutgjevning.
#6 GM 150 og GM 200:Handlerbag kan fraktes ut med handlerbil og kan kun inneholde følgende: Frontanker,
dekken, pledd, potesokker, potesalve, varmekrem, batterier, håndleddsvarmere, sledebelegg, søppelsekk og
brennstoff til koker/primus. Sekkene skal merkes med kjørers navn og settes på anvist plass.
GM 300 km må ha alt nødvendig utstyr på/i sleden
Alt som leveres kjører på denne måten kan kontrolleres av TD, rennleder eller sjekkpunktansvarlig.
Utenforstående skal ikke ha annen befatning med Handlerbagen enn å plassere/hente denne ved anvist plass på
sjekkpunktet. Alt som kjøreren vil legge igjen på sjekkpunkt skal bringes til anvist plass av kjører.
#7 Stell og pleie: Alt stell og pleie av hunder,tilberedning av hundemat og mating av hundene skal skje feltmessig, og
skal kun utføres av hundespannets kjører i ”dertil bestemt område” på sjekkpunktene. Det er kun anledning å hente
kaldt vann for tilberedning av hundemat. Kaldt vann kan hentes i medbrakt vannkanne/bøtte/kjølebag. Det er ikke
tillatt å bringe ut av "dertil bestemt område" kjølebag eller tilsvarende utstyr.

Kjører frakter alt som tas ut fra anvist plass til oppstallingsplassen. Det samme gjelder utstyr og eventuelt
avfall fra oppstalling til anvist plass
Det er IKKE tillatt å sende ut med utenforstående/følgebil ferdigblandet fòr/ hundemat i Handlerbag/kjølebag eller
lignende.
#8 Hjelp /assistanse: På kontrollstasjonene er det ikke lov å motta annen hjelp til spannet enn nødvendig hjelp til
styring og bremsing, med mindre annet blir bestemt av sjekkpunktansvarlige/TD/rennleder.
#9: Hunder/ kontrollstasjoner: På kontrollstasjonen skal hundene ligge /hvile på halm det ikke tillatt å ta hunder inn i
hus, hundeboks eller lignende, unntatt ved eventuell veterinærundersøkelse. Deltaker kan likevel ta hund(er) inn i eget
hundetelt som er medbrakt på sleden.
#10 Død hund: Hvis en hund dør under løpet i sporet underveis mellom sjekkpunkt, så skal den fraktes til det første
neste sjekkpunktet eller til det sist passerte sjekkpunktet. Hunden skal fraktes i sleden og være tildekket ved ankomst
til sjekkpunktet. Kjøreren skal snarest mulig etter å ha sjekket inn varsle rennledelsen ved TD, rennleder og
løpsveterinær. Kjøreren kan kun fortsette videre etter at tillatelse er gitt av TD, rennleder eller løpsveterinær. Kjøreren
kan diskvalifiseres fra videre deltakelse hvis det ut fra undersøkelser viser seg at kjøreren har gjort seg skyldig i
mishandling av hunden eller på annen måte forårsaket hundens død.
#11 I gjensatt hund: Det er anledning å sette igjen hunder på sjekkpunkt Astridbekken og på sjekkpunktene i Skåbu
Hund som blir tatt ut av spannet skal meldes til sjekkpunktsansvarlig. Hund som leveres sjekkpunktsansvarlig skal
leveres med nok hundemat for minst 24 timer og i gjensettingswire med mindre kjørerens handler overtar hunden med
det samme den tas ut.Det er og etablert et Droppdog punkt i Sjodalen
#12 Overtredelse av reglene som angår utenforstående deltakelse på sjekkpunktene kan medføre diskvalifikasjon av
kjører.
#13 Seletøy og trekkliner:
Det er påkrevd med wire i hovedlina.
Ved bruk av kortseler der trekklina er kortere enn 40 cm, kreves det ikke nakkeline.
#14 Sledebytte: Hvis en slede blir ødelagt utover det som er mulig å reparere så er det anledning å bytte slede. Bytte
skal godkjennes av TD/rennleder/sjekkpunktsansvarlig.
Utover dette er det anledning å bytte tom slede mot tom slede en gang.
#15 Målstrekning Målstrekning er merket. Distanse på målstrekningen opplyses på kjøremøtet.
#16 OBLIGATORISK UTSTYR
En deltaker skal alltid ha med i sleden obligatorisk utstyr. Dette kan bli kontrollert ved start, på sjekkpunkt og ved
målgang.
Obligatorisk utstyr som er tapt eller ødelagt kan suppleres/erstattes fra bil/utenforstående. Utstyret må legges fram for
TD/rennleder/sjekkpunktsansvarlig for å godkjenne bytte/erstatningen. (Brukte hundesokker, batterier, søppelsekk,
brennstoff til koker/primus er unntatt og kan om ønskelig erstattes fra bil/utenforstående).
Mangler obligatorisk utstyr ved målpassering kan kjøreren diskes fra løpet. Det er kjørers ansvar å ha alt
utstyr fra start til mål i sleden.
 Kompass og kart over område.
 Snøspade.
 Vintersovepose som veier minst to kilo. Vindsekk (isolert type minimum 1,2 kg) eller telt.
 Operativ vannkoker med beholder til å varme minimum ½ liter vann pr. hund i spannet.
 Minimum 0,5l rødsprit
 Hundedekken,( GM 300km)
 Søppelsekk.
 Ekstra bekledning (undertøy og sokker, bukse, jakke og fottøy).
 Førstehjelpsutstyr
 Øks eller Stor kniv,min 20cm.
 Hodelykt og batterier.
 4 sokker pr. hund (i sleden eller på hundene).
 Fyrstikker.
 Lysstav eller signalpenn som kan brukes i nødssituasjon. Denne skal bæres i lomme på kroppen.
 Nødproviant til kjører for 24 timer (minst 500gr).

 Wire eller kjetting for hund som skal tas ut av løpet skal være minimum. 40 cm. lang. Stjertliner med wire
godkjennes til dette bruk. I 8-spannsklassen skal det være minst tre slynger. I åpen klasse skal det være nok
slynger til at du kan ta ut hunder ned til 6. Dvs. starter du med 16 hunder skal du ha 10 slynger.
 0,5 kg. nødfôr pr. hund, forseglet av arrangør og under normale omstendigheter bringes ubrukt til mål.
 Eventuelle protester leveres muntlig fortest mulig etter målgang til TD/rennledelse deretter må protesten
inngis skriftlig senest 60 minutter etter egen målgang. Gebyr på kr. 100,- leveres sammen med protesten.
 En hund som er i sleden når kjøreren kommer til et sjekkpunkt er ikke tatt ut av løpet med mindre kjøreren
ønsker det. Det er ikke tillatt å ha hund i sleden ved utkjøring fra sjekkpunkt.
 Det er ikke tillatt å kjøre ut fra sjekkpunkt med hunder som halter
 Spann som bryter må snarest melde fra til TD eller rennleder.
Kjører må levere i sekretariatet tidligst mulig og i god tid FØR kjørermøtet:
o Liste med chipsnummer på hunder som er aktuell for start i løpet (to eksemplarer).
o Husk og :
o Vaksinasjonskort
o Oppveid reservefor
o Kart over Gausdal Vestfjell
o Løs lisenser i god tid før løpet(helst før du drar hjemmefra)
o Antidoping:Kjører er selv ansvarlig for selv å kjenne til bestemmelsene knyttet til forbudslisten som
finnes på: http://www.sleddog.no/omforbundet/Sider/Antidoping.aspx

GOD TUR!